Vineri 3 Decembrie 2021

solar energyEnergia solară

Datorită dezvoltării tehnologiilor de fabricare a bateriilor solare în baza Siliciului (Si) preţurile la aceste baterii a scăzut mult în ultimii ani. Această a dus la aceea că ele se produc şi se implimentează pe scară largă.

Clasificarea sistemelor cu folosirea bateriilor Solare se face în mod diferit.  Noi, în analiza noastră, vom folosi clasificarea după principiul de stocare a energiei electrice:

TIP 1: Cu acumularea şi păstrarea energiei electrice în bateriile de acumulatoare cu conversia de mai departe in invertoatrele DC/AC.

TIP 2:   Cu generarea energiei electrice direct în reţeua industrială.

             Pănă ce cel mai răspîndite sunt sistemele de PRIMUL TIP, dar cu mărirea puterii şi scăderii preţurilor la utilajul industrial tot mai mult găsesc răspîndire sistemele de aşl DOILEA TIP. Prioritatea principală este că nu este nevoie de acumulatoarele volumonoase, care potenţial sunt explozive, scumpe şi care trebuie schimbate în (3-8) ani.

Compania noastră în sfera energeticii Solare

        Mai mult de 5 ani am facut teste şi înercări cu controlere şi invertoare DC/AC , care se folosesc în sistemele de PRIMUL TIP. În ultimii 2 ani se fac lucrări de cercetare şi teste cu sisteme de al DOILEA TIP.

20140418 120341      Precăutăm aparte nodurile pentru sisteme de PRIMUL TIP şi priorităţile, pe care le are Consumatorul din colaborarea cu întreprinderea nooastră.

Controlere – curentul de la 3A pînă la 50A, tensiunea de încărcare a acumulatoarelor – de la 13,7V pînă la 220V. Invertoare – cu posibilitatea de a lucra de la acumulatoare cu tensiunea de la 13,7V pînă la 220V şi sarcini ce au puterea de la 1kW pînă la 25kW .

Priorităţile sunt acelea, ca puteţi da comandă de un controler ori invertor „sub necesitate”, adică conform bateriei Solare şi de acumulatoare deacuma procurate/alese. Aceasta permite flexibil şi cu surse financiare minime de a proiecta sistemul Dră.

     Importantă este forma curentului de la ieşirea inverorului. Pentru o mai profundă înţelegere vom da careva explicaţii.

           

20140418 120246

  Există două tipuri după forma semnalului de la ieşire:

-      cu curent ce are formă sinusoidală

-       cu forma curentului ce are formă „sinusoidă modificată”

Părerea majorităţii Consumatorulor este ca „adevatul” invertor trebuie sa aibă forma curentului numai sinusoidală.

Mai jos este tabelul din care se poate compara parametrii tehnico – economici .

ТTabelul 1. Compararea invertoarelor de diferit tip 

  Parametrul   Forma curentului de la ieşire  
 sinusoidală   «sinusoidă modificată» 
   Randamentul  (80-92)%  Mai mult de 95%
 (5-20)%    (150-300)%
  Preţul relativ

  Cel puţin cu 15% mai mare de cît cu

«sinusoidă modificată» de aceeaşi putere  

Cum se vede din tabel randamentul invertoarelor pus sinusoidale este cu cel puţin 10% mai mic decăt al celor ce au forma curentului „sinusoida modoficată”, deasemenea este mai joasă şi capacitatea la suprasarcină, iar preţul este mai mare.

Ce inseamnă randamentul? Este rata, cu care invertorul transformă energie electrică depusă la întrare în energia electrică de la ieşirea lui. Cu cît randamentul e mai mare, cu atăt mai multă energie (a Soarelui spre exemplu) se va transfera ăn curent industrial. Deaceea randamentul sporit inseamnă şi mărirea timpului de lucru a invertorului cu (5-10)% în absenţa razelor Solare.

Ce înseamnă capacitatea invertorului la suprasarcină ? Aceast termer înseamnă ce putere, mai mare de cea maximală(ce este indicată în tipul invertorului), o poate genera invertotul în decurs de (3-10) sec. Adăcă invertoarele cu „sinusoida modificată” pot genera puteri de 2,5 iat uneori şi 4,0 ori mai mari pentru pornirea unor sarcini comlexe cum ar fi motoarele, modulele de alimentare cu capacităţi mari...iar invertoarele cu forma curentului sinusoidală are acest coeficient rar mai mare de 1,2. Această înseamnă, că pentru pornirea sarcinilor complexe (motoare, module de alimentare e.t.c) cu ajutorul invertoarelor cu curent sinusoidal este necesar de a alege puterea maximală a acestora de 2-3,5 ori mai mare fată de invertoarele cu forma curentului „sinusoida modificată”, ce la rîndul său duce la majorarea preţului cam tot de atătea ori.

În ce cazuri este necesar de a alege inverorul cu forma curentului sinusoidală de la ieşre ?  Curent pur sinusoidal este necesar pentru motoarele de curent alternativ cu puterea nominală mai mare de 500W – pompe , frigidere cu productivitate mare, condiţionere fără tehnologiile „invertor” e.t.c. Trebuie să fie înţeles, că aşa numitul factorul de suprasarcină (curentul de pornire) la majoritatea motoarelor de curent continuu este mai mare de 3,0, iar la motoarele de curent alternativ uneori ajunge pînă la 10,0. La proiectarea sistemelor energetice este necesar de luat în considerenta acest factor şi de folosit acele invertoare, care vor fi în stare să îndestuleze pe un scurt timp suprasarcina, în alt caz în inveror protecţia electronică a inverorului la supracurent va deconecta în regim automat sarcina în decurs de (3-10) sec..

CONCLUZII:

  1. Pentru alimentarea majorităţii sarcinilor forma curentului de la ieşirea inverorului nu joacă rol.
  2. Pentru alimentarea sarcinilor, în componenţa cărora sunt motoare de curent alternativ cu puterea mai mare de 500W este necesar de inveroare cu fora curentului de la ieşire sinusoidală şi puteri de 2-3 ori mai mari (pentru pornirea motoarelor).
  3. Pentru alimentarea sarcinilor cu caracter activ de orice putere forma curentului de la ieşirea invertorului nu joacă rol.

 

Exeple de sarcini în casele Consumatorului:

ACTIVĂ – becuri de incandescenă simple, elementele de încălzire cum ar fi caminul.

CAPACITATIVE – aşa numite lămpli ecomome, calculatoarele, televizoarele, cuptoarele cu microunde.

INDUCTIVĂ – frigiderele, pompele, maşinile de spălat (parţial).

SC ЭНЕРГИЯ  - marcă comercială a companiei "SINCOS-PLUS" SRL