Vineri 3 Decembrie 2021
image

Ce reprezintă SC ЭНЕРГИЯ azi

Experienţa acumulată în 15 ani permite intreprinderii «Sincos-Plus» SRL  să ocupe locul de lider în piaţâ autuhtonă a produselor, ce ţin de electronica de putere: 

 • dispozitive de energie neîntreruptabile (UPS);
 • stabilizatoare de tensiune pentru reţeua industrială (de curent alternativ);
 • invertoare DC-AC;
 • dispozitive de curent continuu cu acumulator;
 • module de alimentare;
 • dispozitive de protecţie şi altele.

Direcţii prioritare :

 • cercetări ştiinţifice cu aplicarea în practică;
 • controlul non stop al calităţii şi fiabilităţii produselor;
 • optimizarea continuă a procesului de producere;
 • perfecţionare vcaracteristicilor tehnice şi a parametrilor produselor noi şi a celor produse demult;
 • dezvoltarea masrchetingului propriu şi a contactului direct cu consumtorul

Cu scopul ridicării calităţii serviciilor compania noastră practică consultaţii pentru ca clientul sa se aprecieze corect ce model ar vrea să procure, reeşind din parametrii tehnici a modelului şi necesităţile sale. Deasemenea Cumparatorul are posibilitatea de a primi consultaţii şi în timpul expluatării produselor procurate la noi.

      Toate hotărîrile tehnice folosite în produsele noastre sunt reyultatul analizei minuţioase a analizei specificului reţelor autohtone, cerinţelor Cumpărătorului, şi a cauzelor situaţiilor de avariere. Aceste hotărîri sunt oformate în forma de brevete.

  În coresăundere cu documentaţia de execuţie se produc peste 30 de modele standarte în dependenţă de domeniu de aplicare, putere,  şi a timpului de lucru în absenţa curentului în reţeua industrială.

  În procesul tehnologic sunt folosite metode moderne de producere, baza elementelor se modifică non stop, se folosesc materiale cu proprietăţi electrifizice noi. 

Comenzile individuale (ne standarte) se îndeplinesc în baza Caietului de sarcini, coordonat cu clientul-comadatorul.

Compania dispune de sector de depasnare propriu. Este elaborată o politica flexibila de reducerre pentru procurarea partidelor mari de producţie. 

În dezvoltarea temei electronicii de putere «Sincos-Plus» SRL sa arătat ca un bun executor a proiectelor ce ţin de domeniul  Energetica regenerabilă – energia Soarelui, eoliană, motoarele Stirling. Cu motoarele Stirlig se fac lucrări de cercetare. Se preconizează implimentarea lor ăn anii 2018-2020.

our device Produse

Produse

În prezent compania științifică și de producere «Sincos-Plus» SRL  produce peste 30 de modele certificate .

Stirling Motoare Stirling

Motoare Stirling

 Compania noastră în ultimii trei ani se ocupă de elaborări în domeniul energeticii alternative cu folosirea Maşinii Stirling.

solar energy Energia solară

Energia solară

Mai mult de 5 ani compania noastră produce pentru sisteme energetice cu folosirea bateriilor fotovoltaice,controlere si invertoare DC/AC.

 

SC ЭНЕРГИЯ  - marcă comercială a companiei "SINCOS-PLUS" SRL